Teksty naukowe

Teksty naukowe
  • tezy etyczne posiadają wyraźne uzasadnienia
  • zachowana jest zasada bezstronności i rzetelności
  • stylistyka pracy naukowej
  • odniesienia do źródeł
Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nową pozycję w tej kategorii

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl