Roman Tokarczyk

Roman Tokarczyk

Prawnik i filozof, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkole Humanistycznej i Przyrodniczej w Sandomierzu, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.  Autor 697 publikacji w kraju i za granicą, w tym wielu książek, kilku wielokrotnie wznawianych, komentowanych i recenzowanych, z zakresu m. in. historii doktryn politycznych i prawnych, filozofii prawa, etyki prawniczej, komparatystyki prawniczej, prawa amerykańskiego i kultur prawnych świata.

Website URL: http://rtokarcz.nazwa.pl/

Sunday, 15 May 2011 13:37

Tortury i egzekucje w etyce kata

Artykuł dotyczy szeroko pojętej etyki kata. Autor rozważa historyczne i kulturowe uwarunkowania związane z wykonywaniem zawodu kata z trzech punktów widzenia: etyki tortur (w ramach której analizowane jest stanowisko deontologiczne i utylitarystyczne), etyki egzekucji (na którą składa się moralny osąd osób wykonujących tę czynność) oraz etyki kata ( gdzie rozważa się sprawiedliwość oraz legalność wykonywanej kary). W swojej analizie autor odwołuje się do wielu faktów historycznych dotyczących okoliczności i sposobów wykonywania kary śmierci.