czwartek, 21 stycznia 2010 02:01

Sumienie

sumienie – (gr. syne?d?sis; ?ac. conscientia) poj?cie z dziedziny etyki i teologii moralnej najcz??ciej u?ywane na oznaczenie zdolno?ci czy w?adzy ludzkiej psychiki, ktra odpowiedzialna jest za do?wiadczanie niespekulatywnego, intuicyjnego, wewn?trznego, prostego, autorytatywnego przekonania po??czonego z reakcj? emocjonaln? o z?u lub dobru moralnym danego zamierzonego b?d? wykonanego czynu.

Opublikowano w Encyklopedia Etyki

Konferencje

Brak nadchodz?cych wydarze?

Prenumeruj emailem

Redaktor Encyklopedii - dr Wac?aw Janikowski
Kontakt - wjanikowski@etykapraktyczna.pl