Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Prezentacje multimedialne

Katalog prezentacji multimedialnych z etyki do prowadzenia zajęć z etyki w szkole

Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nową pozycję w tej kategorii

Śmierć mózgu a etyka

Prezentacja multimedialna mająca na celu rekonstrukcje sporu na temat definicji śmierci mózgowej.

Autonomia pacjenta i testament życia

Prezentacja multimedialna poruszająca kwestie autonomii pacjenta.

Dlaczego spory bioetyczne nie wygasną

Prezentacja multimedialna dotyczące metody prowadzenia sporów bioetycznych oraz ich istoty.

Uporczywa terapia w konekście swiętości życia

Prezentacja multimedialna opisująca problem uporczywej terapii oraz ukazująca niemożliwość jego rozwiązania.

Eugenika aspekty historyczne i etyczne

Prezentacja multimedialna dotycząca historii eugeniki, jej statusu naukowego oraz moralnego.

Dlaczego spory moralne nie wygasną

Prezentacja multimedialna dotycząca istoty sporów moralnych.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl