Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Smuga

Pozycje w katalogu(6)

Samobójstwo z pomocą lekarza

Samobójstwo z pomocą lekarza Stosunek do samobójstwa z pomocą lekarza zależy od tego, jak odpowie się na następujące pytania: (1) Czy samobójstwo w niektórych wypadkach jest moralnie usprawiedliwione? (2) Czy pomoc w samobójstwie, które nie budzi obiekcji moralnych, jest przynajmni ...

Kategoria:Eutanazja

WARTOŚĆ ŻYCIA W UJĘCIU ETYKI PERSONALISTYCZNEJ

Dyskusję o wartość życia ludzkiego, należy rozpocząć od pytania, czy w ogóle istnieją wartości?

Kategoria:Wartość życia

WARTOŚCI W ŻYCIU CZŁOWIEKA I JEGO ŻYCIE RODZINNE

Wartości są tak wielopostaciowym zjawiskiem, że można ukazywać coraz to inne aspekty w zależności od punktu widzenia i metody badań. Można się bowiem nimi zajmować z pozycji filozofa, psychologa, etnografa, antropologa kulturowego, socjologa czy ekonomist ...

Kategoria:Wartość życia

Zasady Etyki Internetowej

Motywacją do powstania tego opracowania była potrzeba opracowania jednolitych wskazówek dla wszystkich protokołów INTERNET'u, ktore pozwoliłyby użytkownikom wykorzystywać wszystkie potencjalne zasoby INTERNET'u, zapewniając jednocześnie pełną ich (użytkow ...

Kategoria:Komputer

Transplantacje

Transplantacje Wpływ chirurgii transplantacyjnej ujawnia się w czterech obszarach [1]: (1) W obszarze medycznym wywiera wpływ na kierunek, w jakim rozwijać się będzie medycyna. (2) W obszarze działań prawno-legislacyjnych wywiera wpływ na kierunek zmian regulacji pra ...

Rezygnacja z podtrzymywania życia

Rezygnacja z podtrzymywania życia Przy wszystkich sporach wokół dopuszczalnej czy niedozwolonej rezygnacji z podtrzymywania życia jest pewien przypadek, w którym ta medyczna decyzja powszechnie – lub niemal powszechnie – uchodzi za moralnie usprawiedliwioną.

Kategoria:Eutanazja

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl