"Dylematy etyków biznesu"

Etyka biznesu boryka się z dylematami dwojakiego rodzaju:związane z pełnionymi rolami w etyce biznesu i wynikające po prostu z samej etyki, jako takiej.Normą wszelkiej etyki zawodowej jest działanie na korzyść klientów i w ich interesie.Etycy biznesu występują w roli:badaczy, nauczycieli i ekspertów.Dylematy mają być rozwiązane wg, kodeksu, który określa rozwiązywanie konkretnych dylematów.Bardzo ważnym aspektem jest korzystanie z kodeksu moralno-etycznego.Istotnym elementem etyków biznesu jest sprawa uczestniczenia w przedsięwzięciach społecznie wątpliwych.Sprawy te wiążą się z ryzykiem moralnym.Proces formułowania sądu moralnego wg.Kidder'a dotyczy:kwestii dobro-zło,trzy zasady etyczne:cele, reguły, troska,odpowiednie fakty, decyzja, refleksa nad decyzją i kolejne przemyślenie decyzji.Tak więc wszystko w etyce biznesu podporządkowane jest konkretnym zasadom działania.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl