Prawo do posiadania broni i hoplofobia

Gdy w marcu 2008 roku ówczesny poseł Andrzej Czuma przedstawił swój projekt ustawy o dostępie do broni, zawrzało. Polacy mieliby w myśl ustawy dużo łatwiejszy dostęp do broni niż obecnie. Pojawiło się jednak wiele głosów, że taka sytuacja – zamiast poprawić bezpieczeństwo Polaków – spowodowałaby zwiększenie się ilości różnego rodzaju krwawych rzezi i brutalizacji przestępstw. Teraz gdy Andrzej Czuma został ministrem sprawiedliwości, sprawa odżyła. Należałoby się więc zastanowić, na ile argumenty przeciwników poszerzenia dostępu do broni wynikają z ich nieuzasadnionej i opierającej się tylko i wyłącznie na emocjach hoplofobii, a na ile są rezultatem rzetelnej i racjonalnej analizy.
Zdjęcia (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl