Prawne i kryminologiczne aspekty reglamentacji dostępu do broni palnej

E. Thorndike i B.F. Skinner rozbudowali klasyczną teorię warunkowania. Zauważyli, że organizmy uczą się zachowań obserwując konsekwencje, jakie te reakcje wywołują. Jeśli jakieś zachowanie przynosi korzyści, to osobnik będzie skłonny częściej postępować w taki sposób (pozytywny czynnik wzmacniający), a jeżeli reakcja przynosi straty, to będzie go unikał (negatywny czynnik wzmacniający). Zgodnie z teorią warunkowania instrumentalnego, ludzie zachowuja się agresywnie, ponieważ otrzymują za to korzyści. Korzyścią z kradzieży jest łup, korzyścią z obrażenia partnera może być jego uległość. Nagrody będące następstwem zachowań agresywnych są więc różnej natury, czasem bezpośrednio poznawalne dla obserwatorów (pieniądze, zwycięstwo), czasem zaś są to nagrody wewnętrzne (satysfakcja, wzrost poczucia własnej wartości). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ta teoria może przemawiać za złagodzeniem reglamentacji broni, gdyż zwiększenie ryzyka dla przestępców14 może, zgodnie z przedstawionym powyżej poglądem, pociągnąć za sobą konstatację, iż podejmowanie działań przestępnych lub przynajmniej eskalacja przemocy utraciły przymiot opłacalności, stały się zbyt ryzykowne. Broń palna w rękach potencjalnych ofiar (sensu largo, a zatem większości społeczeństwa), może zatem stanowić, jak się wydaje, negatywny czynnik wzmacniający.
Zdjęcia (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl