Użytkownicy
Wyróżnieni
Sortuj według:
Pokaż:
Monika Gmurek

Monika Gmurek

Tylko post?p etyczny jest lekarstwem na szkody spowodowane przez post?p naukowy.
Dyson
Zu Kas

Zu Kas

on war what is important, is the point of view: it doesn't matter who is right, it matters who is left.
Mariusz Rakoski

Mariusz Rakoski

"Tu ka?dy u?miech jest no?em. Im kto krwi? bli?szy, tym bli?szy krwotoku" (W. Szekspir, "Makbet", akt II, scena III)
Derek Parfit

Derek Parfit

Profil utworzony przez Redakcj?(Profile Created by Etyka Praktyczna)
Kamil Soko?owski

Kamil Soko?owski

"Powiadaj? na Cyprze, ?e myszy jedz? ?elazo" (Arystoteles, Opowiadania Zdumiewaj?ce)
Kinga Soroka

Kinga Soroka

Bo tyle si? dzieje i to wszystko osunie si? w niepami??...
Weronika Karczy?ska

Weronika Karczy?ska

"Je?li dobrze si? zastanowisz, zawsze stwierdzisz, ?e dobry czyn jest najlepszy dla ciebie." Peter Singer
Rados?aw Domachowski

Rados?aw Domachowski

"Nieszczera przyja?? mo?e sta? si? szczer?, lecz szczera przyja?? raz jeden zerwana ju? si? nie zwi??e"

T.S. Eliot -Mord w Katedrze
Krzysztof

Krzysztof

"Przemoc nigdy nie wyst?puje samodzielnie - zawsze jej towarzyszy k?amstwo." A. So??enicyn.
Joanna Wo?niak

Joanna Wo?niak

i just curse the sun, so i can howl at the moon.

Nowe na tablicy grup

Aktywne grupy

Brak aktywnych grup.

Komentarze zdj??

  • MC Otwarty rasizm przy udziale naruszenia chocia?by prawa do zrzeszania si? i tworzenia zwi?zkw zawodowych...
  • MC Praca na "czarno".
  • historia lubi si? powtarza?... Historia lubi si? powtarza?... Jednak mo?na unikn?? wielu ludzkich pomy?ek, je?li tylko zaczniemy analizowa? niektre fakty. Co Wy na ten temat s?dzicie?
  • kij, marchewka Niestety kij i marchewka s? koniecznym elementem tak moralno?ci jak i etyki. Cho? jest racj?, ?e przyda?oby si? wi?cej marchewek.