Download article:

Hobbesowskie sposoby obrony tradycyjnej teorii wojny sprawiedliwej

Jeff McMahan
Abstract

W artykule Jeff McMahan analizuje najważniejsze argumenty Thomasa Hobbesa na rzecz przyjęcia tradycyjnej teorii wojny sprawiedliwej. Zawarte tam rozważania mają odpowiedzieć na pytanie, kiedy jest dopuszczalne moralnie zabicie niesłusznie lub słusznie walczących oraz cywili podczas działań wojennych. Kiedy i w jakich okolicznościach tracą oni swoje prawo do tego, by nie zostać zabici? Czy podczas wojny obowiązują prawa moralne? Artykuł w znacznej części jest polemiką z Sharon Lyod, która stara się obronić tradycyjną teorię wojny sprawiedliwej na gruncie teorii Hobbesa.

Conferences and Lectures

Brak nadchodzących wydarzeń