Video Information

Krzysztof Hubaczek » 1 - gru 8, 2010

Milton Friedman snuje alegori? mi?dzy nierówno?ci? wynikaj?c? z urodzenia w bogatej lub biednej rodzinie, a nierówno?ciami wynikaj?cymi chocia?by z urodzenia si? z talentem do gry. Za to Thomas...

Ocena: 2.6 (567 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Najnowsze recenzje filmów

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl