Podkategorie

22 filmy, 4 podkategorii
3 filmy, 7 podkategorii
10 filmy, 3 podkategorii
17 filmy, 12 podkategorii
30 filmy, 11 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Zaanga?owane)

Zobacz film
Kategoria: Dyskryminacja
Oceniany 3
Dzie? Milczenia jest coroczn? manifestacj? organizowan? w przestrzeni miejskiej. Jej uczestnicy w ramach sprzeciwu wobec sytuacji lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych (LGBTQ)...
Zobacz film
Kategoria: Prawa cz?owieka
Oceniany 3
Joseph Kony - przywódca ugandyjskich rebeliantów (LRA - Lord's Resistance Army) sta? si? w 2012 roku celem ogólno?wiatowej kampanii skierowanej przeciw ?amaniu praw cz?owieka. Kony nawo?ywa? do...
Zobacz film
Kategoria: Pornografia
Oceniany 3
Dokument na temat pornografii, mechanizmu w jaki uzale?nia oraz skutków jakie wywo?uje u poszczególnych ludzi i ca?ego spo?ecze?stwa. Du?o konkretów, ciekawe wypowiedzi osób zajmuj?cych si?...
Zobacz film
Kategoria: Terroryzm
Oceniany 3
Film przedstawia podejrzenia dotycz?ce ataków z 11 wrze?nia 2001 roku na World Trade Center, stawiaj?ce tez?, ?e mog?y by? mistyfikacj? USA.
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Trzecia cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Szósta cz??? wyk?adu Dobrusi Karbowiak pt.: ,,Wegetarianizm i emancypacja kobiet w Wielkiej Brytanii" który mia? miejsce podczas Panelu Dyskusyjnego: ,,Weganizm a prawa zwierz?t" 5 czerwca 2010 r. w...
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 4 z 14

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl