Podkategorie

22 filmy, 4 podkategorii
3 filmy, 7 podkategorii
10 filmy, 3 podkategorii
17 filmy, 12 podkategorii
30 filmy, 11 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Zaanga?owane)

Zobacz film
Oceniany 3
Stawka wi?ksza ni? ?ycie: in vitro - za czy przeciw? Konferencja zorganizowana przez ASK Soli Deo w ramach cyklu Poruszy? Niebo i Ziemi? na Uniwersytecie Warszawskim. Go?cie: prof. Romuald D?bski, dr...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Wyk?ad Magdaleny P?onki z Mi?dzynarodowej Szko?y Kostiumografii i Projektowania, który odby? si? 20 listopada 2009 w Traffic Club w Warszawie.
Zobacz film
Kategoria: Pornografia
Oceniany 3
Dokument na temat pornografii, mechanizmu w jaki uzale?nia oraz skutków jakie wywo?uje u poszczególnych ludzi i ca?ego spo?ecze?stwa. Du?o konkretów, ciekawe wypowiedzi osób zajmuj?cych si?...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Trzecia cz??? filmu zrealizowanego przez ADI (Animals Defenders International - Mi?dzynarodowi Obro?cy Zwierz?t)  o cenie, jak? za dostarczenie rozrywki ludziom p?ac? zwierz?ta. Dokument opowiada...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Krótki film zrealizowany przez ADI (Animals Defenders International - Mi?dzynarodowi Obro?cy Zwierz?t)  o cenie, jak? za dostarczenie rozrywki ludziom p?ac? zwierz?ta. Dokument opowiada o wydzieraniu...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Cz??? druga filmu powsta?ego dzi?ki Towarzystwu Ochrony Zwierz?t w Niewoli, na temat realiów ?ycia zwierz?t w ZOO.
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 9 z 14

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl