Video Information

Patryk Skrzydlewski » 10 - cze 7, 2010

Australijskie radio ABC zorganizowa?o godzinn? dyskusj? pod tytu?em "God, Science and Sanity" z udzia?em Richarda Dawkinsa. Materia? przedstawia krótk? wypowied?, w której Dawkins odpowiada na...

Ocena: 2.8 (607 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl