Video Information

Ewelina Czupryniak » 3 - cze 6, 2010

Debata, w której wzi?li udzia? Peter Singer (mówi?cy o etycznym problemie wykorzystywania zwierz?t w biotechnologii) oraz Michael Sandel (mówi?cy o etycznych aspektach u?ycia osi?gni?? in?ynierii...

Ocena: 2.7 (552 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl