Podkategorie

Kategorie fimów (Etyka ekologiczna)

Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Czwarta cz??? wyk?adu prof. Toma Regana na Uniwersytecie w Heildelbergu, znanego aktywisty, filozofa i obro?cy praw zwierz?t.
Zobacz film
Oceniany 3
Wyk?ad, ktry odby? si? w ramach Tygodnia Wegetarianizmu na Uniwersytecie Warszawskim omawiaj?cy dok?adnie filozoficzno-etyczne podstawy domagania si? podmiotowo?ci dla zwierz?t pozaludzkich.
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Wyk?ad pod tytu?em "Wegetarianizm Jako Koncepcja Biblijna", ktry odby? si? w ramach Oglnopolskiego Tygodnia Wegetarianizmu 13.05.2009 a zosta? przeprowadzony przez Dr Adrian? Adamsk?. Jest on...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Debata, w ktrej wzi?li udzia? Peter Singer (mwi?cy o etycznym problemie wykorzystywania zwierz?t w biotechnologii) oraz Michael Sandel (mwi?cy o etycznych aspektach u?ycia osi?gni?? in?ynierii...
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Druga cz??? wyk?adu prof. Toma Regana na Uniwersytecie w Heildelbergu, znanego aktywisty, filozofa i obro?cy praw zwierz?t.
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Trzecia cz??? wyk?adu wyk?adu prof. Toma Regana na Uniwersytecie w Heildelbergu, znanego aktywisty, filozofa i obro?cy praw zwierz?t.
«pierwszapoprzednia12345następnaostatnia»
Strona 1 z 5

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl