Kategorie fimów (?rodowisko naturalne)

Zobacz film
Oceniany 3
Fargment wyk?adu wyg?oszoego przez dr hab. prof. KUL Piotra Jaroszy?skiego (kierownika Katedry Filozofii Kultury KUL, ucznia i wsp?pracownika o. Mieczys?awa A. Kr?pca OP) podczas sympozjum...
Zobacz film
Oceniany 3
Przygotowany przez dr K.D. Borcona krtki wst?p do kursw z ekofilozofii i etyki ?rodowiskowej.
Zobacz film
Oceniany 3
Fargment wyk?adu "FIilozofia wobec zagro?e? ?rodowiska naturalnego" wyg?oszonego przez dr hab. prof. KUL Piotra Jaroszy?skiego (kierownika Katedry Filozofii Kultury KUL, ucznia i wsp?pracownika...

Redaktor Galerii Filmw - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl