Video Information

Krzysztof Saja » 1 - maj 10, 2010

Jaka jest warto?? ?ycia ludzkiego? Czy mo?emy ze sob? porównywa? ?ycie jednej osoby z ?yciem innych osób? Czy mo?emy sumowa? ?ycie wielu ludzi? Czy mamy prawo po?wi?ci? jedn? osob? aby uratowa?...

Ocena: 2.8 (638 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Najnowsze recenzje filmów

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl