Video Information

Ada Trojan » 3 - maj 17, 2010

Cz.I.: Czym jest równy start?

Czy tylko obowi?zkiem pomagania biednym przez pogatych? - to pytania, które rozpoczynaj? rozwa?ania nt. Johna Rawlsa, zas?ony niewiedzy i wyboru...

Ocena: 2.5 (603 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl