Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematw etycznych...

Najwyżej oceniane 

Dylematy w bioetyce- in vitro-rodzina-medycyna-etyka

★★

Dylematy w bioetyce- in vitro-rodzina-medycyna-etyka Obiektywna ocena in vitro. Bardzo ciekawy wyk?ad Ks.dr Adama Sikory . Konkretne argumnty za i przeciw.

Wolno?? s?owa dla Singera, wolno?? od Camerona.

★★

Wolno?? s?owa wymaga bowiem aby?my wys?uchali wszystkich, nawet tych z ktrymi daleko nam do zgody i zbli?enia w kwestiach dotycz?cych podstawowych warto?ci, nawet najbardziej jak nam si? wydaje bzdurnych i idiotycznych pomys?w, idei, pogl?dw.

Kategoria:Wolno?? s?owa

Ksi??yc / Moon (2009)

★★

Ksi??yc / Moon (2009) Film opowiada histori? Sama Bella, ktry w ramach kontraktu od 3 lat jedynie w towarzystwie superinteligentnego komputera przebywa w stacji kosmicznej na Ksi??ycu.Raz na jaki? czas otrzymuje krtkie wiadomo?ci od ?ony Tess. Gdy jego misja zbli?a si? ku ko?cowi ...

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna

★

Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna Artyku? przedstawia historie, w ktrych mamy do czynienia z utrat? ?ycia. Traktuje o aborcji w religii chrze?cija?skiej, o ?mierci w oczach Boga.

Kategoria:Aborcja

Kara ?mierci

★

Argumenty za kar? ?mierci

Kategoria:Kara ?mierci

Dyskryminacja gatunkowa

★

Refleksja Marka Miedzi?skiego na temat dyskryminacji gatunkowej rzekomo przemilczanej przez etyk?

Kategoria:Dyskryminacja

Dyskryminacja gatunkowa

★

Autor artyku?u porusza istotn? w etyce kwesti? zwi?zan? z dyskryminacj? rasow?, gatunkow? itp. Jest tu mowa rwnie? na temat wegetarianizmu i ochrony zwierz?t.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl