Kategoria zawiera 2 pozycji związanych z blogiem grupowym

Wywiad na temat praw autorskich, dozwolonego u?ytku oraz etycznej oceny kopiowania bez zgody autorów z prof. Romanem Tokarczykiem - prawnikiem i etykiem z Wydzia?u Prawa i Administracji UMCS. 

Przeczytano: 10727

Redakcja Bloga EP zada?a kilka pyta? prof. Janowi Hartmanowi (kierownik Zak?adu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ) na temat oceny ?amania praw autorskich, piractwa oraz porozumienia ACTA. Poni?ej publikujemy przys?ane odpowiedzi.

Przeczytano: 8769