Category contains 1 blog entry contributed to teamblogs
alt
Czy rozkaz zabicia Osamy bin Ladena, odpowiadającego za zamachy terrorystyczne, w których dziesięć lat temu zginęło tysiące niewinnych ludzi, był moralnie usprawiedliwiony? Czyż nie należało go pochwycić, uwięzić i zaprowadzić przed sąd czy jakiś trybunał zajmujący się takimi zbrodniami? Wreszcie, czyż nie każdy posiada prawo do sprawiedliwego procesu sądowego? Pytania te stawiano wielokrotnie od trzeciego maja tego roku.   Wydaje się być prawdą etyczną, że (Z) nad zabójstwo zawsze należy przedkładać sprawiedliwy legalny wyrok, wydany przez posiadający określone kompetencje i...
Hits: 3755
Posted by on in Terroryzm

Powyższy tytuł z dużą dokładnością sugeruje perspektywę, z której problem terroryzmu mam zamiar rozważyć. Nie będzie to z pewnością perspektywa militarna, w ramach której stosowną rzeczą są  analizy ładunków wybuchowych oraz efektywność zastosowanej taktyki krzywdzenia ludzi w celu wywołania zniewalającego strachu. Nie będzie to również perspektywa polityczna, gdzie terroryzm pojmuje się jako jedno z dostępnych człowiekowi narzędzi, pomocnych w walce o władzę lub przy powoływaniu do istnienia  okoliczności sprzyjających realizacji ważnych społecznie bądź też religijnie celów.  Trudno byłoby jednak zaprzeczyć temu, że zarówno aspekt militarny, jak i polityczny są historycznie nieodzownymi komponentami pełnego zrozumienia zjawiska terroryzmu we współczesnym świecie. Nie byłoby też przesadą powiedzieć, że publiczne zainteresowanie terroryzmem sprowadza się dzisiaj w dużej mierze do jego strony militarnej i politycznej. Do takiego wniosku może dojść każdy, kto zainteresowany jest informacjami i komentarzami poświęconymi temu zagadnieniu w  masowych środkach przekazu, które, jak wiemy, przedkładają często medialność wydarzeń nad ich faktyczne znaczenie.

Hits: 9309