Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in konferencja
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Posted by on in Konferencje
  PLAN KONFERENCJI: 28.09.2012 (pi?tek) - sala 011 11.00-11.40 - rejestracja uczestników (hol g?ówny Wydzia?u Humanistyczny, wej?cie od ul. Krakowskiej 71-79) CZ?OWIEK A ZWIERZ?: 11.40-12.10 Ryszard Bobrowicz (UW) Dusza ludzka i zwierz?ca - ró?nica substancjalna czy akcydentalna? 12.10-12. 40 mgr Aleksanda Szulc (US), Odpowiedzialno?? cz?owieka za zwierz?ta – w my?li Edith Stein 12.40-13.10 dyskusja 13.10-14.30 przerwa obiadowa STATUS PRAWNY ZWIERZ?T: 14.30-15.00 mgr Micha? Peno (US), W?z?owe nieporozumienia wokó? tzw. statusu prawnego zwierz?t w polskim krajowym porz?dku prawnym. Perspektywa teoretyczno-prawna 15.00-15.30 mgr...
Hits: 8932

Posted by on in Konferencje
Ju? od poniedzia?ku rusza Mi?dzynarodowa Konferencja "Etyka zabijania" 2011. Zapraszam do zapoznania si? z biogramem naszego go?cia specjalnego! Jeff McMahan jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Rutgers w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych, a tak?e prowadzi badania naukowe w Centrum for Human Values na Uniwersytecie Princeton. Od 2009 roku jest wyró?nionym pracownikiem naukowym w Uehiro Centre for Practical Ethics, Uniwersytetu w Oxfordzie. Tytu? licencjacki (Summa cum Laude) z Literatury Angielskiej otrzyma? w 1976 roku na Uniwersytecie of the South (Sewanee). W...
Hits: 5935

Posted by on in Konferencje

Zapraszam do zapoznania si? z planem naszej konferencji: "Etyka zabijania" (16-17 maja 2011).

Tagged in: konferencja
Hits: 4784
Jeff McMahan w Szczecinie
Profesor Jeff McMahan poda? nam tematy swoich wyst?pie?. Zapowiadaj? si? bardzo ciekawie. Oto one What Rights May We Defend by Killing? Self-Defense Against Justified Attackers W nied?ugim czasie opublikujemy równie? abstrakty....
Tagged in: konferencja
Hits: 2573
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.