Bloggers

Aleksandra Staniewicz


Doktor nauk humanistycznych, polonistka w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie, słuchaczka studiów podyplomowych "Etyka w szkole", po których mam nadzieję zostać także nauczycielem etyki.

Łukasz Remisiewicz

Zainteresowania naukowe: filozofia języka, filozofia analityczna, pogranicza filozofii i socjologii, filozofia i socjologia religii, etyka, historia neopozytywizmu.

Marek Tylkowski

W Polsce ukończyłem studia magisterskie z historii. Przez dwa lata uczyłem się języka chińskiego w Shandong University w Chinach. Potem pracowałem w Shenzhen. Teraz mieszkam w Warszawie i pracuję w SWPS. Nazwałbym się filozofem, w znaczeniu jakie nadawali temu słowu starożytni Grecy, czyli inaczej mówiąc jestem miłośnikiem mądrości, której ciągle mi brakuje, a moje życie wypełniają jej poszukiwania.

Michał Forycki

Michał Forycki has not set their biography yet

Wojciech Sopel

Wojciech Sopel has not set their biography yet

Roman Tokarczyk

Prof. dr hab. Roman Tokarczyk jest prawnikiem i filozofem, specjalistą z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych, filozofii prawa, etyki prawniczej, komparaty-styki prawniczej, kultur prawnych i prawa amerykańskiego. Rozwija nowy nurt prawoznawstwa – biojurysprudencję.

Natasza Szutta

Adiunkt w Zakładzie Etyki i Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?, Gdańsk 2007; redaktor antologii Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010. Obecnie pracuje nad książką pod roboczym tytułem: Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem?