Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in teizm
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Suprateizm

Zagadnienie, czy istnieje transcendentny Bóg, można rozważać na dwa sposoby. Pierwszy polega na przedstawieniu konkretnych argumentów za tym, że on jest lub za tym, że go nie ma. Drugi dotyczy natomiast namysłu nad przedkładanymi w tej sprawie argumentami, co pozwala na klasyfikowanie ludzi według stanowisk, jakie zajmują wobec problemu istnienia takiego Boga.

Tagged in: ateizm Bóg religia teizm
Hits: 16996
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.