Natasza Szutta

Natasza Szutta

Adiunkt w Zakładzie Etyki i Filozofii Społecznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka książki Współczesna etyka cnót. Projekt nowej etyki?, Gdańsk 2007; redaktor antologii Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, Warszawa 2010. Obecnie pracuje nad książką pod roboczym tytułem: Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem?

Współczesna etyka cnót zwana także etyką charakteru jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych „teorii” etycznych.  Przełom obecnego i poprzedniego stulecia to szczytowy moment jej  rozwoju. Po wielu latach ostrych dyskusji z utylitarystami i deontologami zyskała ich przychylność, powstały nawet próby wprowadzenia niektórych postulatów etyki cnót na grunt prezentowanych przez nich teorii, w postaci stosownych aretologii. Znacząca jest także wielość aplikacji etyki cnót nie tylko w etyce stosowanej, ale też filozofii społecznej, politycznej czy filozofii wychowania. Język aretyczny na trwałe wszedł do filozoficznego dyskursu i popularnych dyskusji.

Hits: 19969