Bloggers

Dawid Lubiszewski

Dawid Lubiszewski has not set their biography yet

Krzysztof Kominiarek

Krzysztof Kominiarek has not set their biography yet

Marek Pawłowski

Doktorant w Zakładzie etyki, Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie zajmuje się problemami tożsamości osobowej w filozofii analitycznej.
„Kim jestem? Czy w ogóle ‘jestem’? Od czasu do czasu ‘bywam’ tym lub owym” W. Gombrowicz

Wacław Janikowski

„Lepiej mniej, ale lepiej” – Włodzimierz Iljicz Lenin, „Prawda” 04 III 1923.

„Dobrze pracować to lepiej pracować” – jedno z haseł PRL.

Urszula Zarosa

Aktualnie zajmuje się tematem moralnego statusu zwierząt w Zakładzie Etyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Od czasu do czasu publikuję artykuły popularnonaukowe związane z tematyką mojej pracy oraz prowadzę wykłady o prawach i interesach zwierząt pozaludzkich.

Mirosław Rutkowski

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Etyki Instytutu Filozofii US. Autor kilku książek naukowych z dziedziny metaetyki i etyki praktycznej

Begina Sławińska

Magister filozofii, etyk. Specjalizacja: etyka wojny i interwencji wojskowych. Zainteresowania: filozofia społeczna i polityczna, bioetyka, neuroetyka.
Obecnie pracuję dla Blackwell UK Ltd. i odbywam kurs Applied Ethics na Oxford University.