Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in Bentham J.
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Jeden z częściej formułowanych zarzutów przeciwko utylitaryzmowi głosi, iż jest on poznawczo zbyt wymagający. Etyka utylitaryzmu jest dla superinteligentów – superhiperinteligentów, którzy nie mieszkają na naszej planecie. Wymaga on od nas bowiem posiadania niemożliwej do zdobycia przez człowieka wiedzy i umiejętności poznawczych.

Hits: 31533
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.