Subscribe to this list via RSS Blog posts tagged in roboty
This tag contain 1 blog entry contributed to a teamblog which isn't listed here.

Roboetyka - wymysł futurologów czy kolejny z działów etyki stosowanej powstały na skutek rozwoju technologicznego? Czy rzeczywiście istnieje potrzeba zajmowania się problemami pojawiającymi się w wyniku interakcji robotów z ludźmi i innymi istotami żywymi i sztucznymi? Czy zajmowanie się tymi problemami oznacza automatycznie powstanie częściowo autonomicznej dziedziny etycznych rozważań? Innymi słowy czy roboetyka jest nam już dziś potrzebna?

Hits: 16295
Blog Naukowy Etyk Praktycznej

Active Groups

No active groups.